آذر

1399-09-26
مراقبت بعد از درمان های دندانپزشکی بسیار حائز اهمیت است.

آیا بعد از درمان های دندانپزشکی مراقبت خاصی نیاز است؟

دندانپزشکی نیز مانند هر یک از درمان های رشته ی پزشکی شامل درمان هایی است که نیاز به مراقبت بعد از درمان دارند و اصولا صحیح […]
1399-09-10
اتوکلاو یکی از اجزای اصلی برای کنترل عفونت در کلینیک های دندانپزشکی است.

کنترل عفونت ورعایت اصول بهداشتی در مطب های دندانپزشکی باید به چه صورت باشد؟

در همه ی زمان ها به ویژه امروزه در دوران پاندمی ویروس نکته ای که حائز اهمیت است این است که اصول کنترل عفونت و بهداشت […]