شهریور

1399-06-22
درد دندان شیری مشکلی است که با پالپکتومی به سادگی رفع می شود.

پالپکتومی ; درمان ریشه ی دندان شیری

در گذشته باور عموم به این صورت بود که اگر دندان شیری کودک درد گرفت باید آن را کشید و منتظر رویش دندان دائمی ماند. در […]
1399-06-22
لیزر فوتونا ابزاری هوشمند و به روز است برای درمان های دندان پزشکی

لیزر فوتونا ; دندانپزشکی را بدون تزریق بی حسی و درد تجربه کنید.

امروزه دندانپزشکی مانند سایر رشته ها به سمت هوشمند شدن و استفاده از تکنولوژی های جدید رفته است .دستگاه لیزر فوتونا جدید ترین و پیشرفته ترین […]
1399-06-05
کوتاهی تاج دندان

تاج دندان هایم کوتاه است.درمان این مشکل چیست؟

یکی از شایع ترین نارضایتی مراجعین از دندان خود این است که از ارتفاع تاج دندان های خود راضی نیستند و می خواهند دندان های بلند […]